Skip links

Chuyên viên digital marketing làm gì? làm sao để nhanh thăng tiến.

Chuyên viên digital marketing

Chuyên viên digital marketing là một chuyên gia chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch digital marketing cho một doanh nghiệp.

Các chiến dịch này có thể bao gồm nhiều chiến thuật khác nhau, chẳng hạn như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC), marketing truyền thông xã hội, marketing qua email và marketing nội dung.

Vai trò của chuyên viên digital marketing là hiểu đối tượng mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời sử dụng kiến thức này để tạo chiến lược digital marketing toàn diện.

Chiến lược này nên bao gồm sự kết hợp của các chiến thuật sẽ tiếp cận và thu hút đối tượng mục tiêu, đồng thời thúc đẩy họ thực hiện hành động mong muốn (chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký nhận bản tin).

Chia Sẻ Kiến Thức Marketing
Cho Bạn Mới Vào Nghề

Cập nhật kiến thức nền tảng

1. Công việc của chuyên viên digital marketing theo từng vị trí/chức vụ.

Công việc của chuyên viên digital marketing theo từng vị trí/chức vụ.
Công việc của chuyên viên digital marketing theo từng vị trí/chức vụ.

1.1. Nhân viên digital marketing.

Nhân viên digital marketing chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến dịch digital marketing cho một doanh nghiệp

Điều này có thể bao gồm các chiến dịch trên phương tiện truyền thông xã hội, email, công cụ tìm kiếm và trang web của công ty.

Các trách nhiệm chính của Nhân viên digital marketing bao gồm:

 • Triển khai các công việc trong kế hoạch digital marketing phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.
 • Quản lý việc tạo và phân phối nội dung marketing, bao gồm nội dung trang web, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và chiến dịch email.
 • Phối hợp với các thành viên khác của nhóm marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo rằng các nỗ lực marketing được phối hợp và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh

Để thành công trong vai trò này, Nhân viên digital marketing cần có hiểu biết sâu rộng về các kỹ thuật và công nghệ digital marketing, cũng như kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án và phân tích xuất sắc. Bằng cử nhân về marketing hoặc lĩnh vực liên quan thường được yêu cầu cho vị trí này.

1.2. Leader digital marketing. 

Leader digital marketing chịu trách nhiệm phát triển và triển khai chiến lược digital marketing toàn diện cho một doanh nghiệp.

Điều này bao gồm giám sát một loạt các chiến thuật, chẳng hạn như marketing truyền thông xã hội, marketing qua email, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) và marketing nội dung.

Các trách nhiệm chính của Leader digital marketing bao gồm:

 • Phát triển và triển khai kế hoạch digital marketing phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể
 • Quản lý một nhóm các chuyên gia digital marketing và giám sát việc thực hiện các chiến dịch marketing
 • Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định các cơ hội và xu hướng mới trong bối cảnh kỹ thuật số để lên chiến lược digital marketing.
 • Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing và xác định các lĩnh vực cần cải thiện
 • Quản lý ngân sách cho các nỗ lực digital marketing và đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng hiệu quả
 • Phối hợp với các thành viên khác của nhóm marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo rằng các nỗ lực marketing được phối hợp và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh
 • Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ digital marketing mới nhất và điều chỉnh chiến lược marketing khi cần thiết

Để thành công trong vai trò này, Leader digital marketing cần có hiểu biết sâu sắc về các kỹ thuật và công nghệ digital marketing, cũng như kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án và phân tích xuất sắc.

Bằng cử nhân về marketing hoặc lĩnh vực liên quan thường được yêu cầu cho vị trí này. Kinh nghiệm quản lý một nhóm và các chiến dịch marketing hàng đầu cũng rất quan trọng.

1.3. Nhân viên SEO.

Nhân viên SEO chịu trách nhiệm cải thiện khả năng hiển thị và xếp hạng của trang web trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs).

Điều này đạt được thông qua việc triển khai các chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), có thể bao gồm tối ưu hóa trên trang, SEO kỹ thuật, xây dựng liên kết và tối ưu hóa nội dung.

Các trách nhiệm chính của Chuyên gia SEO bao gồm:

 • Tiến hành nghiên cứu từ khóa để xác định các thuật ngữ và cụm từ có liên quan để nhắm mục tiêu trong các chiến dịch SEO
 • Tối ưu hóa nội dung trang web và siêu dữ liệu (chẳng hạn như tiêu đề và mô tả) để cải thiện thứ hạng và khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm
 • Xác định và khắc phục các sự cố kỹ thuật có thể cản trở thứ hạng của trang web
 • Xây dựng các liên kết ngược chất lượng cao đến trang web để cải thiện thẩm quyền và xếp hạng của nó
 • Phân tích và theo dõi hiệu suất của các chiến dịch SEO bằng các công cụ phân tích dữ liệu
 • Luôn cập nhật các xu hướng và thuật toán SEO mới nhất và điều chỉnh chiến lược SEO khi cần.
 • Phối hợp với các thành viên khác của nhóm marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo rằng các nỗ lực SEO được phối hợp và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh

Để thành công trong vai trò này, Chuyên gia SEO cần có hiểu biết sâu sắc về các phương pháp hay nhất về SEO, cũng như các kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và giao tiếp xuất sắc.

Bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan thường được yêu cầu cho vị trí này. Kinh nghiệm với các công cụ phân tích dữ liệu và HTML cũng rất quan trọng.

1.4. Nhân viên Social Media

Nhân viên truyền thông xã hội chịu trách nhiệm quản lý sự hiện diện của doanh nghiệp trên các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram, Twitter và LinkedIn.

Điều này bao gồm phát triển và triển khai chiến lược truyền thông xã hội, tạo và quản lý nội dung, thu hút người theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch truyền thông xã hội.

Các trách nhiệm chính của Nhân viên truyền thông xã hội bao gồm:

 • Phát triển và triển khai chiến lược truyền thông xã hội phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể và đối tượng mục tiêu
 • Quản lý việc tạo và phân phối nội dung truyền thông xã hội, bao gồm văn bản, hình ảnh và video
 • Tương tác với những người theo dõi và trả lời các bình luận cũng như tin nhắn một cách kịp thời và chuyên nghiệp
 • Phân tích hiệu suất của các chiến dịch truyền thông xã hội bằng các công cụ phân tích dữ liệu và xác định các khu vực cần cải thiện
 • Luôn cập nhật các xu hướng và tính năng mới nhất trên các nền tảng truyền thông xã hội và điều chỉnh chiến lược truyền thông xã hội khi cần thiết
 • Phối hợp với các thành viên khác của nhóm marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo rằng các nỗ lực truyền thông xã hội được phối hợp và phù hợp với các mục tiêu kinh doanh

Để thành công trong vai trò này, Nhân viên truyền thông xã hội phải có kỹ năng quản lý dự án và giao tiếp xuất sắc, cũng như hiểu biết sâu sắc về các nền tảng truyền thông xã hội và đối tượng tương ứng của họ.

Bằng cử nhân về marketing hoặc lĩnh vực liên quan thường được yêu cầu cho vị trí này. Kinh nghiệm với các công cụ phân tích dữ liệu cũng rất quan trọng.

1.5. Quản lý Content Marketing 

Người quản lý marketing nội dung chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện chiến lược marketing nội dung cho một doanh nghiệp.

Điều này bao gồm tạo và quản lý nhiều loại nội dung, chẳng hạn như bài đăng trên blog, bài báo, sách điện tử, đồ họa thông tin và video, đồng thời sử dụng nội dung này để thu hút và tương tác với đối tượng mục tiêu.

Các trách nhiệm chính của Người quản lý marketing nội dung bao gồm:

 • Phát triển và triển khai chiến lược marketing nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể và đối tượng mục tiêu
 • Quản lý việc tạo và phân phối nhiều loại nội dung, bao gồm các bài đăng trên blog, bài viết, sách điện tử, đồ họa thông tin và video
 • Phối hợp với các thành viên khác của nhóm marketing và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo rằng nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh
 • Phân tích hiệu suất của các chiến dịch marketing nội dung bằng các công cụ phân tích dữ liệu và xác định các khu vực cần cải thiện
 • Luôn cập nhật các xu hướng marketing nội dung mới nhất và các phương pháp hay nhất, đồng thời điều chỉnh chiến lược marketing nội dung khi cần
 • Cộng tác với các đối tác bên ngoài, chẳng hạn như những người có ảnh hưởng và nhà phân phối nội dung, để mở rộng phạm vi tiếp cận của nội dung

Để thành công trong vai trò này, Người quản lý marketing nội dung phải có kỹ năng quản lý dự án và giao tiếp xuất sắc, cũng như hiểu biết sâu sắc về các phương pháp hay nhất về marketing nội dung.

Bằng cử nhân về marketing hoặc lĩnh vực liên quan thường được yêu cầu cho vị trí này. Kinh nghiệm với các công cụ phân tích dữ liệu cũng rất quan trọng.

TÀI NGUYÊN

TÀI LIỆU MARKETING MIỄN PHÍ

2. Kỹ năng cần có của một người làm digital marketing.

Kỹ năng cần có của một người làm digital marketing.
Kỹ năng cần có của một người làm digital marketing.

Có nhiều kỹ năng quan trọng đối với một chuyên gia digital marketing để có hiệu quả trong vai trò của họ. Một số kỹ năng quan trọng nhất bao gồm:

 • Phát triển chiến lược: Khả năng phát triển và triển khai chiến lược digital marketing toàn diện phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể và đối tượng mục tiêu.
 • Phân tích dữ liệu: Khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của các chiến dịch marketing và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Tạo nội dung: Khả năng tạo nhiều nội dung marketing, bao gồm bản sao trang web, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, chiến dịch email và bài đăng trên blog.
 • SEO: Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp hay nhất về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và khả năng triển khai các chiến lược SEO để cải thiện thứ hạng và khả năng hiển thị của trang web trong kết quả tìm kiếm.
 • Quảng cáo PPC: Kiến thức về quảng cáo trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột (PPC) và khả năng tạo và quản lý các chiến dịch PPC thành công.
 • Tiếp thị truyền thông xã hội: Kiến thức về các nền tảng truyền thông xã hội và đối tượng tương ứng của chúng, đồng thời có khả năng tạo và triển khai các chiến dịch marketing truyền thông xã hội thành công.
 • Quản lý dự án: Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc, bao gồm khả năng quản lý nhiều dự án đồng thời và đáp ứng thời hạn.
 • Giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng văn bản và lời nói, cũng như khả năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm và các bên liên quan bên ngoài.
 • Khả năng thích ứng: Khả năng cập nhật các xu hướng và công nghệ digital marketing mới nhất, đồng thời điều chỉnh chiến lược marketing khi cần.

Lời kết.

Để có hiệu quả, một chuyên gia digital marketing phải có hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và công nghệ digital marketing mới nhất.

Điều này bao gồm việc cập nhật các thay đổi đối với thuật toán tìm kiếm, nền tảng truyền thông xã hội và các công cụ tự động hóa marketing.

Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích dữ liệu và khả năng sử dụng dữ liệu này để đưa ra quyết định sáng suốt về hướng của chiến dịch marketing.

Một trong những trách nhiệm chính của chuyên gia digital marketing là theo dõi sự thành công của các chiến dịch của họ bằng cách sử dụng các chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Các KPI này có thể bao gồm các số liệu như lưu lượng truy cập trang web, khách hàng tiềm năng được tạo, tỷ lệ chuyển đổi và giá mỗi lần mua.

Bằng cách thường xuyên phân tích các số liệu này, chuyên gia digital marketing có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện và điều chỉnh chiến dịch khi cần.

Ngoài các kỹ năng kỹ thuật của họ, một người làm digital marketing cũng phải có kỹ năng quản lý dự án và giao tiếp tốt.

Chia sẻ bài viết

Picture of Quốc Nguyễn

Quốc Nguyễn

Mình là Quốc Nguyễn, Blog này là nơi mình chia sẻ những kiến thức về Digital Marketing - Leadership. Những kiến thức mình chia sẻ được đúc kết từ hơn 5 năm làm việc trong mảng Nội thất, Bất động sản và Giáo dục. Hi vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho bạn đọc.

Nhận Tài Liệu Hay Về Marketing

Nhận thông tin cập nhật và học hỏi từ những điều tốt nhất

TÌM THÔNG TIN BẠN MUỐN TẠI ĐÂY

Cái gì không biết thì tra Google - Cái nào muốn tìm hiểu thêm thì tra web Quốc Nguyễn

Tìm kiếm

Bài Viết Liên Quan

Những dự án tôi đã triển khai

website vr360 Đại Nam Văn Hiến

Website VR360 Đại Nam Văn Hiến

Huấn luyện mkt

Khóa huấn luyện Marketing nâng cao – Chìa khóa bứt phá cho đội ngũ Biwase Iongold

thành tựu

Chia sẻ kỹ năng ứng dụng AI vào ngành Bất động sản

tập hấn truyền thông Đại học Thủ Dầu Một

Khóa huấn luyện truyền thông sinh viên trường Đại Học Thủ Dầu Một

Web VR360

Thiết kế website dịch vụ VR360

Thiết kế website Tân Lập Group

Thiết kế website Tân Lập group

Bạn muốn tăng doanh thu
chúng tôi sẽ giúp bạn

“Giấc mơ của bạn – Nhiệm vụ của chúng tôi”

ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ TẶNG

TRỌN BỘ CẨM NANG KINH DOANH HIỆU QUẢ

Chúng tôi xin gửi tặng bạn “TRỌN BỘ CẨM NANG KINH DOANH HIỆU QUẢ”. Để nhận được quà, bạn vui lòng điền thông tin chính xác

Xem
Kéo